Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 
 
 
 
 
 
Nowości
Menu główne
Strona główna
Zajęcia muzyczne i koła zainteresowań
Aktualności
Kalendarz imprez
Projekty zrealizowane ze środków UE
Projekt: Moje Korzenie
Nad Jeziorakiem Festiwal
Zespoły
Pracownicy GOK
GOK na Facebooku
Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie i jej filie
Baza PRK
Statut GOK
Kontakt do nas
Polub nas !
Wieści RSS - bądź dobrze poinformowany
Wydarzenia w GOK
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 1180
Linki: 2
gości: 28007368
Strona główna
Advertisement

Wspomnienie WOŚP
29.01.2021.

 
e-Skarbonka WOŚP
25.01.2021.
 Gmina Iława oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, jak co roku włącza się w ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory sztab WOŚP znajdował się w siedzibie głównego organizatora czyli w Szkole Podstawowej w Wikielcu. Finał WOŚP odbywał się z udziałem zespołów oraz ofiarnej publiczności. Ze względu na ograniczenia wywołane pandemią w tym roku przenosimy się do Internetu gdzie wspólnie z Iławskim Centrum Kultury prowadzimy akcję pn. "Finał z Głową”. Wszystkich mieszkańców Gminy Iława i okolic zachęcamy do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcamy do składania w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, darów w różnej postaci, które będą przekazane na licytację internetową na rzecz WOŚP.


e-Skarbonka- kliknij link
 
Krzysztof Kamil Baczyński- 100 -na rocznica urodzin
22.01.2021.
 Dzisiaj mija 100-na rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety i żołnierza Powstania Warszawskiego.
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie w sierpniu, w połączeniu z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizuje uroczystą wieczornicę, a tymczasem
pamiętając o poecie, publikujemy jego wiersz.


"Miłość"

Oto ona Niby chmu­ra dana
tym prze­lot­nym ka­mie­ni rzeź­bia­rzom,
wszech­ży­wo­tom, aby w niej czy­ni­ły
ar­cha­nio­ła kształt, któ­ry wi­dzia­ny
w daw­nym śnie - był w gło­sie roz­po­zna­ny.

Więc zie­lo­ne gło­wi­ce li­ści,
więc jak stru­gi desz­czo­wej po­top
kłę­bi ro­ślin ucho­dzą do góry,
i na prze­kór po­wie­trza oplo­tom
pu­chem brzę­czą po­czy­na­jąc z chmu­ry
ar­cha­nio­ła wspie­ra­ją­ce sto­py.

Więc zwie­rzę­ta w opa­rach be­ko­wisk,
w ko­tłach po­lan w sie­bie prze­ni­ka­jąc,
pod na­mio­tem trwa­ją­cych od­no­wień
two­rząc z wol­na w to­nach roz­po­zna­ją
dło­nie śmi­głe niby pió­ra bla­sku
wy­peł­nio­ne jak kwiat nie­ba - ła­ską.

I on jesz­cze rzeź­biarz nie­ro­zum­ny
krze­sze chmu­rę w że­la­znym śnie lęku,
krze­sząc wzno­si mar­mu­ro­we trum­ny
albo mar­twe po­są­gów ko­lum­ny
w po­do­bień­stwo two­je.

Nie­po­zna­ny anioł nad nim dłu­tem z gła­zu gna­ny
to go wę­żem owi­nie ro­ślin­nym,
to po­wie­trzem omi­nie płyn­nym
i nie­zna­ny trwa, pro­mie­nie leje,
co jak w gro­bie skoń­czo­ne na­dzie­je -
z dło­ni, któ­re pło­mie­niem pa­da­jąc
wró­cą w dło­nie, gdy się gła­zem sta­ją.

19.II.42 r.
 
Dzień pamięci ofiar obu totalitaryzmów
21.01.2021.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 54 z 866
 
 
Popularne
 
 
 
© 2021 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.