Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 
 
 
 
 
 
Nowości
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Kalendarz imprez
Projekty zrealizowane ze środków UE
Projekt: Moje Korzenie
Nad Jeziorakiem Festiwal
Zespoły
Pracownicy GOK
GOK na Facebooku
Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie i jej filie
Baza PRK
Statut GOK
Kontakt do nas
Wieści RSS - bądź dobrze poinformowany
Wydarzenia w GOK
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 956
Linki: 2
gości: 6020197
Strona główna
Advertisement

Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej 2017
13.11.2017.
W dniach 09-10 listopada br. w GOK w Lasecznie odbył się VI Rejonowy Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej pn „Najpiękniejsze słowo Ojczyzna”, skierowany do dzieci, młodzieży i  osób dorosłych. Na festiwal przybyli przedstawiciele władz lokalnych;  Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński , Z-ca Wójta Gminy Iława Bogusław Wylot, kierownik placówki wsparcia dziennego Gminy Iława Kamila Gurowska  , kierownik GOPS Ewelina Tucholska , z-ca kierownika GOPS Agnieszka Murawska ,pracownik do spraw promocji i rozwoju lokalnego Robert Jankowski.  Pomysłodawcą imprezy jest Grażyna Piękos - dyrektor GOK w Lasecznie, patronem honorowym Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński. Tematyka imprezy  ściśle wiąże się z obchodami  Święta Niepodległości Polski  i  kreuje postawy patriotyczne dzieci, młodzieży i dorosłych . Pierwszego dnia Festiwalu uczestników jak i gości przywitali  Dyrektor GOK Grażyna Piękos  wraz z  z-ca Wójta Gminy Iława Bogusławem Wylotem  po którym wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Polski . W Drugim dniu festiwalu wszystkich uczestników powitał  Wójt Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.  W festiwalu wzięli udział uczniowie i opiekunowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich z różnych miejscowości z terenu gminy i miasta Iława, powiatu iławskiego i nowomiejskiego (Ząbrowo, Rudzienice, Gałdowo, Franciszkowo, Ławice, Laseczno, Gromoty, Iława,  Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik). Ze względu na dużą ilość uczestników (co bardzo cieszy organizatora) festiwal  przyjął formułę dwudniową. Każdego dnia festiwalu organizatorzy zadbali o  poczęstunek wraz z ciepłymi napojami .Tegoroczne prezentacje zawierały utwory o tematyce patriotycznej piosenki popularne i własne kompozycje. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury w składzie:
Oktawia Laskowska
Grażyna Piękos
Mariusz Gołębiowski
(pierwszy dzień festiwalu)
Stanisław Kowalkowski (drugi dzień festiwalu)
jednogłośnie zwróciło uwagę na  wysoki i wyrównany poziom artystycznych wykonań , co znacznie utrudniło wybór laureatów.
Jury po burzliwych obradach przyznało  nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Lista laureatów VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Polskiej
 
I.                   Szkoła podstawowa klasy I-III:
1.    Amelia Białkowska Szkoła podstawowa Rudzienice
2.    Marysia Gruźlewska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
3.    Nina Kowalczyk Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie

Wyróżnienia:
1.    Zespół „Archimini” Szkoła podstawowa Rudzienice
2.    Zespół „Biedroneczki” Szkoła podstawowa Franciszkowo
3.    Martyna Jamroży Miejskie Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
4.    Antoni Fijałkowski Szkoła  podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim
 
II.                Szkoła podstawowa klasy IV-VII:
1.    Wiktoria Ankowska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
2.    Paulina Jamroży Miejskie Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
3.    Chór SSP Gromoty Szkoła Podstawowa w Gromotach
Wyróżnienia:
1.    Monika Krajewska MOK w Lubawie
2.    Agata Pińska Szkoła Podstawowa w Gromotach
3.    Zespół „Biedronki” Szkoła Podstawowa z Franciszkowa
4.    Anna Szauer
 
III.             Gimnazjum:
1.    Zespół „Poranek” Gimnazjum w Ząbrowie
2.    Zuzanna Nowińska Gminne Centrum Kultury w Kurzetniku
3.    Adrianna Ługiewicz Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
 
IV.             Szkoły średnie
1.    Zespół „Canticorum”
      2. Wiktoria Taranowska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
      3. Adrian Olejnik Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
Wyróżnienia:
1.    Kinga Maćkowiak Zespół Szkół w Lubawie
2.    Paulina Krystochowicz Zespół Szkół w Lubawie
 


Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom a laureaci i osoby wyróżnione otrzymały nagrody. Dyrektor GOK wraz z pracownikami dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu za wspólne uczczenie Święta Niepodległości Polski.
Czytaj całość…
 
Podpisywanie umów w GOK Laseczno
13.11.2017.
W dniu 13 listopada br, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez pana marszałka Gustawa Marka Brzezina, a podmiotom którym przyznano pomoc w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacj w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020. Dyrektor naszego Ośrodka, pani Grażyna Piękos podpisała umowę na operację pt. "Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie". GOK Laseczno pozyskał kwotę 104. 037 zł. Imprezie towarzyszyły występy naszych zespołów: "Gospoś", "Dzieci Ziemi Iławskiej" i "Grasz-Bandu". W repertuarze znalazły się pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym, które wykonywane były także podczas sobotniego (11 listopada) koncertu z okazji Święta Niepodleglości Polski.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na wspanialy pocżestunek, który przygotowały panie z: KGW Nowa Wieś, KGW Tynwałd, KGW Gulb i KGW Radomek. Za smaczne potrawy i ciasta serdecznie dziękujemy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Laseczno i okolic współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj całość…
 
Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski
13.11.2017.
W dniu 11 listopada 2017 r, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbył się koncert z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości pn."Pieśń ujdzie cało" .
Z zaproszonych gości przybyli wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński , z-ca wójta gminy Iława Bogusław Wylot , radna sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego Bernadeta Hordejuk , sołtys Laseczna Emilia Skolmowska , proboszcz miejscowej parafii  Jarosław Grudziąż, przewodniczący rady gminy Iława Roman Piotrowski , kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Iława Henryk Szabelski, a także sołtysi, radni, nauczyciele i dyrektorzy szkół, goście z Iławy i sąsiednich powiatów i inni.
Impreza zgromadziła ponad 120 osób publiczności.
Imprezę rozpoczęła dyrektor GOK Grażyna Piękos, witając publiczność i życząc miłych wrażeń. Jednocześnie wspomniała o zakończeniu konkursu plastycznego, którego efekty można było podziwiać w sali koncertowej GOK. Następnie głos zabrał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. W swoim wystąpieniu podkreślił on jak ważne jest kultywowanie tradycji patriotycznych i jednocześnie pogratulował laureatom konkursu plastycznego, a publiczności życzył wspaniałego koncertu.

Część muzyczną rozpoczęły połączone siły zespołów „Gosposie” i „Dzieci Ziemi Iławskiej”. W ich wykonaniu zabrzmiały dwie pieśni patriotyczne w stylu poloneza: „Piękna nasza Polska cała” i „Nie padajże deszczku”, po czym zespół „Gosposie” wykonał jeszcze jedną pieśń: „A może jednak coś się da”.
W dalszej części koncertu zaprezentowały się: Wiktoria Łożyńska z SSP w Lasecznie, z piękną deklamacją prozy opiewającej uroki  ziemi iławskiej oraz Lidia Miłosz wraz z córką,  które recytowały wiersze o tematyce patriotycznej.
Po recytacjach wystąpili kolejno: laureaci VI Rejonowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Polskiej organizowanego przez GOK Laseczno: zespół "Canticorum" z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, zespół "Trio" ze szkoły podstawowej w Rudzienicach,  zespół "Poranek" z gimnazjum w Ząbrowie i siostry Natalia i Martyna Jamroży z miejskiego domu kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
Na zakończenie koncertu wystąpił znany już zespół Grasz Band, działający przy GOK Laseczno. W jego wykonaniu publiczność usłyszała utwory: "Moje ojczyzny", "Jest takie miejsce jest taki kraj", "Jedzie w las ułan", "Nim wstanie dzień". Słowa pieśni były wyświetlane na ekranie, dzięki czemu publiczność mogła zaangażować się we wspólne śpiewanie, co też uczyniła. Koncert zakończyło wspólne, uroczyste odśpiewanie „Roty”.
Na koniec koncertu laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego zostały rozdane nagrody. Konkurs pn. "Nasza Ojczyzna” zorganizował GOK  z okazji święta Niepodległości Polski .


Lista osób nagrodzonych w konkursie plastyczno-fotograficznym:

I Gimnazjum   
        I  Alicja Rama SG Zabrowo
       II    Patrycja Kaminska Gimnazjum LO Iława
       III    Klaudia Kusyk SG nr 1 Iława
       wyróżnienie    Natalia Trzeszewska  SG nr 1 Iława
       wyróżnienie    Joanna Dzido SG nr 1 Iława
        wyróżnienie    Daria Ziółkowska SG nr 1 Iława

II Szkoła podstwowa- klasy IV-VI
         I  Ola Dobrowolska SP nr 1 Iława
         II Wiktoria Bielicka SSP Wikielec
        III  Zuzanna Zach SSP Franciszkowo
            wyróżnienie    Weronika Szulc SSP Franciszkowo
            wyróżnienie    Maja Szylakowska SSP Rudzienice
            wyróżnienie    Wiktoria Jastrzębowska SSP Franciszkowo
            wyróżnienie    Klaudia Rekowska SSP Gałdowo
            wyróżnienie    Patrycja Bulik SSP Wikielec
  
III Szkoła podstwowa- klasy I-III
          I    Sandra Roman SSP Rudzienice
          II  Gabriela Szypczyńska SSP Frednowy
          III    Kornelia Meller SP nr 4 Iława
 wyróżnienie    Nikola Cwalina SSP Frednowy
wyróżnienie    Bartłomiej Wolski SSP Wikielec
 wyróżnienie    Amelia Koper SSP Wikielec
 wyróżnienie    Natalia Sierzputowska SP nr 4 Iława
wyróżnienie    Dominik Szatkowski SP nr 4 Iława
IV Przedszkole

   I    Alicja Gorzka-  Przedszkole Gałdowo
 wyróżnienie    Wiktoria Rochowicz Przedszkole Gałdowo
wyróżnienie    Julian Zakrzewski Przedszkole Gałdowo
               Nagrody w konkursie fotograficznym

     Gimnazjum
   I    Michał Kępiński SG nr 1 Iława
          wyróżnienie    Natalia Kotlenga  Gimnazjum LO Iława
Szkoła podstawowa- klasy IV-VII
    I    Natalia Ciesielska SSP Rudzienice
    II    Zuzanna Wojenkowska SP nr 1 Iława
         wyróżnienie    Zofia Dembińska SP nr 1 Iława
          Wyróżnienie    Wiktoria Knowska SP nr 1 Iława
Czytaj całość…
 
Zapraszamy na warsztaty rzeźbiarskie
02.11.2017.
Warsztaty rzeźbiarskie odbywają się cyklicznie - we wtorki o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie. Do grupy warsztatowej przyłączyć można się w każdej chwili.
Zapraszamy!
Czytaj całość…
 
Gminne obchody DEN w Lasecznie
16.10.2017.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
W części artystycznej wystąpili uczniowie SSP Rudzienice, przygotowani przez Stanisława Kowalkowskiego oraz chór "Poranek" z SSP Ząbrowo, a także Dzieci Ziemi Iławskiej i Grasz Band kierowane przez Grażynę Piękos i reprezentujące Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie.
Impreza odbyła się w naszym Ośrodku Kultury, który przygotował wystrój sali, wernisaż prac malarskich, nagłośnienie i widownię. Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Dorocie Jurczak ze StowarzyszenianaRzeczRozwoju "Pro Bono" za udostępnienie obrazów pochądzących z pleneru malarskiego pn. "Iławą malowane" (10-19.05.2017).

Dzień Edukacji Narodowej- artykuł na stronie Urzędu Gminy IławaCzytaj całość…
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 85 - 90 z 652
 
 
Popularne
Regulamin VII Przeglądu Koled i Pastorałek
 
 
 
© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.