Otwarcie biblioteki w Rudzienicach - po remoncie
02.03.2022.
W piątek, 25 lutego br. odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanej biblioteki. Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców Rudzienic.
Na uroczystości licznie pojawili się zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli samorządów, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Iława Romana Piotrkowskiego, Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, radnych i sołtysów Gminy Iława, Dyrektor GOK Grażyny Piękos, ks. kan. Prał. Adama Olszewskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienicach Urszuli Solis, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzeja Marcinkiewicza wraz z zastępcą, Adrianną Walendziak, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców sołectwa.

Przybyłych powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grażyna Piękos. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który opowiedział o przeprowadzonej inwestycji i pogratulował Dyrektor GOK-u Grażynie Piękos  jej sprawnego przeprowadzenia. Podziękował również Prezesowi firmy Mazurskie Meble „Szynaka Living” Dariuszowi Miśtalowi, którego reprezentował Dariusz Żulewski, za przekazane na rzecz  biblioteki meble. Obecny na uroczystości przedstawiciel firmy zapewnił, że gmina Iława zawsze może liczyć na życzliwość i wsparcie. Zostały również przekazane okolicznościowe podziękowania i drobne upominki. Później głos zabrali zaproszeni goście.

W ramach przeprowadzonej inwestycji został kompleksowo przebudowany obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach. Powstało tutaj „Centrum informacji kulturalno – turystycznej”,  jako miejsce integracji społecznej. GOK pozyskał na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powstał obiekt na miarę XXI wieku, wyposażony w nowe meble biblioteczne oraz gabloty wystawowe. Oprócz tradycyjnej roli biblioteka pełnić będzie szereg istotnych funkcji nakierowanych na rozwój lokalnej społeczności, takich jak szerzenie oświaty, upowszechnianie korzystania z technologii informacyjnych, zapewnienie przestrzeni do pracy z dostępem do źródeł i Internetu.

Biblioteka będzie pełnić również  funkcję swoistego centrum życia kulturalnego. Historyczne położenie na Ziemi Rudzienickiej, tradycje Jarmarków Rudzienickich, Biesiad Historycznych i innych wydarzeń doskonale wpisują się w działalność społeczności lokalnej. Dodatkowo, z uwagi na świetne położenie, obiekt pełnić będzie również funkcję Centrum Informacji Turystycznej Gminy Iława i Obszaru Kanału Elbląskiego.

Inwestycja została ukończona 30 listopada ub. r. Całkowita wartość zadania wyniosła 149 447,52 zł, a dofinansowania 95 093,00 zł. Projekt nosił tytuł : "Modernizacja wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach i stworzenie centrum informacji kulturalno - turystycznej jako miejsca integracji społecznej”

/ za www.gmina-ilawa.pl/