Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 
 
 
 
 
 
Nowości
Menu główne
Strona główna
Zajęcia muzyczne i koła zainteresowań
Aktualności
Kalendarz imprez
Projekty zrealizowane przez GOK
Projekt: Moje Korzenie
Nad Jeziorakiem Festiwal
Zespoły
Pracownicy GOK
GOK na Facebooku
Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie i jej filie
Baza PRK
Statut GOK
Kontakt do nas
Polub nas !
Wieści RSS - bądź dobrze poinformowany
Wydarzenia w GOK
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 1224
Linki: 2
gości: 41643494
Strona główna
Advertisement

Gminne Święto Rolnicze- Piekno, tradycja i rozwój wsi
31.08.2021.
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski,
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie i Rada Sołecka Sołectwa Stradomno zapraszają
w dniu 4 września 2021 r. na Gminne Święto Rolnicze pn. „Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej”

Kwota dofinansowania: 31 564,65 zł

Termin realizacji operacji: 1 kwietnia 2021 r. - 30 września 2021 r.

Tytuł operacji: "Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej”

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 10 – Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Temat operacji:
 
Temat 1: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych

Temat 4: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego 

Temat 8: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Cel operacji:

Głównym celem zadania jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, promowanie obszarów wiejskich jako miejsca pracy, wypoczynku oraz ukazania walorów kulturowych
i przyrodniczych wsi polskiej.
Aktywizacja i włączenie społeczne mieszkańców gminy Iława i powiatu iławskiego odbędzie się poprzez następujące działania: targi sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego; wystawę zabytkowych maszyn rolniczych i sprzętu domowego - wystawie będzie towarzyszył pokaz dawnych prac domowych z wykorzystaniem zabytkowego sprzętu domowego (przędzenie wełny, pranie na tarze, prasowanie odzieży, młócenie i mielenie zboża); konkurs wieńców dożynkowych, spośród których zostanie wyłoniony wieniec reprezentujący gminę Iława na Dożynkach Wojewódzkich; biesiada polska w dawnym stylu, która będzie znakomitą okazją do upowszechniania folkloru i tradycji związanej z wsią. Zostanie zaprezentowany program artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych działających przy GOK Laseczno; konkurs plastyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. „Uroki wsi polskiej”; konkurs na najpiękniejszą zagrodę wiejską; konkurs wiedzy promującym ochronę środowiska naturalnego. Społeczność lokalna poprzez udział w w/w działaniach nabędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym uwierzy we własne możliwości,
co pozwoli osobom bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy, a w konsekwencji przyczyni się do redukcji ubóstwa na terenach wiejskich.

Udział mieszkańców gminy Iława  i powiatu iławskiego w konkursie wiedzy promującym ochronę środowiska naturalnego pogłębi wiedzę w zakresie wykorzystania obszarów wiejskich i zasobów środowiska naturalnego bez naruszania jego ekosystemu. Zdobyta wiedza na temat rozwoju obszarów wiejskich i środowiska naturalnego wpłynie na decyzje młodych ludzi odnośnie pozostania na wsi i realizowania planów zarówno życiowych, jak
i zawodowych związanych ze wsią.

Efektem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do grupy społecznej, integracja lokalnej społeczności, podtrzymywanie tradycji, promocja życia na wsi.
 
Efekty realizacji operacji:

 Efektem zrealizowanej operacji będzie zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez udział w zadaniu. 
W wyniku realizacji operacji wzrośnie świadomość na temat poprawy warunków życia na wsi, na który ma wpływ m.in. nowoczesny sprzęt używany zarówno w pracach polowych, gospodarskich, jaki i w gospodarstwie domowym.  Nowoczesny sprzęt wprowadza również nowe funkcje, które poprawiają warunki pracy i życia rodzin żyjących na wsi.
 
Formy realizacji operacji:

Impreza plenerowa "Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej"

Konkurs:
Konkurs wieńców dożynkowych

Konkurs plastyczny pn. „Uroki wsi polskiej”

Konkurs na najpiękniejszą zagrodę wiejską

Konkurs wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego

 
Festiwal Pieśni Ekumenicznej i dożynki parafialne w Lasecznie
31.08.2021.
W dniu 28 września 2021 r, w Lasecznie odbył się Festiwal Pieśni Ekumenicznej i dożynki parafialne. Imprezę pod patronatem wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego zorganizowali wspólnie: sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Laseczno, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno i OSP Laseczno.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św., którą celebrował proboszcz tutejszej parafii ksiądz Piotr Kliczkowski. Mszę uświetnił zaproszony na festiwal renomowany zespół Iława Gospel Singers pod muzycznym kierownictwem Michała Wróblewskiego.
Gości imprezy przywitała dyrektor GOK Grażyna Piękos i zaprosiła na scenę przedstawicieli władz samorządowych: z-cę wójta gminy Iława Andrzeja Bracha, Przewodniczącego Rady gminy Iława Romana Piotrkowskiego i sołtys Laseczna Emilię Skolmowską.
Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu mieszkańców Sołectwa Laseczno zadbał o stronę artystyczną i techniczną imprezy: scena, organizacja widowni, reklama, gry i zabawy animacyjne prowadzone przez zaproszonego animatora Grażynę Skrzyniarz z Ząbrowa oraz zaproszenie wykonawców: Małgorzaty Kanieckiej z Susza, która wystąpiła z towarzyszeniem swojego zespołu i gwiazdy tegorocznego festiwalu, wspomnianego już utytułowanego i renomowanego zespołu „Iława Gospel Singers”, w którego wykonaniu publiczność usłyszała utwory gospel w nowoczesnych aranżacjach. Warto dodać, że IGS w tym roku po raz kolejny uświetnił swoją muzyką Mszę jazzową, podczas festiwalu „Złota Tarka” w Iławie i dał koncert, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności (zespół bisował).

Po części artystycznej organizatorzy przygotowali sporo atrakcji : darmowy park zabaw dla dzieci i poczęstunek w postaci tradycyjnej grochówki, swojskie jadło i biesiadę z zespołem „Maxel Live”.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie i udział parafian zarówno we mszy dożynkowej, jak i festiwalu, a także różnorodność atrakcji zaproponowanych przez organizatorów, imprezę można uznać za bardzo udaną.
Czytaj całość…
 
Dzieci Ziemi Iławskiej nagrywały w Radio Olsztyn
13.08.2021.
W dniu 2 sierpnia 2021r., dziecięcy zespół folklorystyczny „Dzieci Ziemi Iławskiej”, działający przy GOK Laseczno pod kierunkiem dyrektor Grażyny Piękos wyjechał do Olsztyna, by dokonać nagrań w Radio Olsztyn, w znanym i cenionym studiu, którego realizatorem był utytułowany zdobywca złotych płyt Ryszard Szmit. On też nagrał piosenki naszego dziecięcego zespołu.
Zespół zarejestrował trzy utwory: warmińską melodię ludową „Pofajdok”, oraz „Zbieramy żytko” i „Laseczniankę”, autorstwa Grażyny Piękos. Akompaniował akordeonista - Jerzy Piotrowski, który jest autorem akompaniamentów.
Dzieci wcześniej brały udział w warsztatach folklorystycznych i to przygotowanie spowodowało, że nagranie w radio udało się już w pierwszym podejściu.
Nagrania były częścią nagrody (III miejsce), jaką „Dzieci Ziemi Iławskiej” zdobyły w konkursie „Jawor”, którego finał odbył się w tym roku w Jezioranach.
Nagrane utwory zostaną zamieszczone na płycie, a informacja o zespole i konkursie w okolicznościowym wydawnictwie.
Po pracy w studio zespół miał profesjonalną sesję zdjęciową na terenie parku okalającego olsztyńską rozgłośnię.
W nagrodę dzieci pojechały do McDonald's.
Czytaj całość…
 
Jarmark Ludowy w Rudzienicach- 2021
20.07.2021.
W niedzielę, 18 lipca 2021 w Rudzienicach odbył się kolejny, XXX „Jarmark Ludowy”. Pomimo zmian terminu (ze względów pandemicznych) i wielu imprez odbywających się w sąsiednich gminach impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. „jarmark” otworzyli przedstawiciele władz lokalnych: wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady gminy Iława  Roman Piotrkowski oraz sołtys Sławomir Zuśka i prezes TPZR Henryk Plis.

Impreza powstała dzięki współpracy kilku podmiotów: Rady Sołeckiej Rudzienic, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rudzienickiej, OSP Rudzienice i Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie – którzy wspólnie zadbali o wiele różnorodnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych. Rada Sołecka zadbała o nagrody i upominki dla najmłodszych oraz park zabaw poczęstunek. „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rudzienickiej  z Henrykiem Plisem na czele przygotowało „Turniej Pruski” i konkurs wędkarski. Ochotnicza Straż  Pożarna z panem Adamem Kontowskim na czele czuwała nad porządkiem i bezpieczeństwem imprezy.
GOK Laseczno zadbał o różnorodny program artystyczny na który składały się występy zespołów działających w GOK: „GOSPOSIE”, „Dzieci Ziemi Iławskiej” i „Morawa”, które wspólnie wystąpiły  w programie „Na ludową nutkę”. Następnie na rudzienickiej scenie wystąpiła mieszkanka Rudzienic Daria Dąbkowska, prezentując kilka piosenek znanych i lubianych artystów. Później sporą dawkę bluesa zapewnił lubawski zespół „Bluszcz”. Gwiazdą „Jarmarku” był legendarny zespół country „Babsztyl”, który oprócz znanych swoich przebojów zaprezentował najnowsze utwory z nowej płyty.
Występy artystyczne przeplatane były grami i zabawami rekreacyjnymi przeprowadzonymi przez pracowników GOK-u: Pawła Wisłę i  Agnieszkę Śmigielską. Nad nagłośnieniem i oświetleniem sceny czuwali Marcin Kowalewski  i  Arkadiusz Osiakowski. Zdjęcia - Jerzy Piotrowski. Całość prowadziła dyrektor GOK Grażyna Piękos.
Ośrodek zadbał także o licznych wystawców i catering dla uczestników „Jarmarku”.
Biorąc pod uwagę sprzyjającą aurę i panującą atmosferę , tegoroczny „Jarmark Rudzienicki” można uznać  za udany.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli tegoroczny „Jarmark Ludowy” w Rudzienicach.
Czytaj całość…
 
IV Stachuriada w Letniej Czytelni siemiańskiej biblioteki
12.07.2021.
W dniu 10 lipca br. w Siemianach odbyła się kolejna „Stachuriada”, związana z działalnością artystyczną Edwarda Stachury – patrona GBP w Siemianach. Otwarcia imprezy dokonała i ją prowadziła dyrektor GOK Laseczno Grażyna Piękos, w towarzystwie siemiańskiej bibliotekarki Zofii Chomki.
W tym roku impreza miała inną formułę: oprócz multimedialnej prezentacji sylwetki artystycznej poety , przygotowanej przez Pawła Wisłę, w programie znalazło się czytanie utworów Stachury przez zaproszonych gości: z-cę  wójta gminy Iława Andrzeja Bracha, sołtys Siemian Karinę Cyganowską, poetkę i pisarkę Ninę Drej, sołtys Laseczna i radną gminy Iława Emilię Skolmowską, Marlenę Fryc-Gizińską z Ławic  i Jakuba Skolmowskiego – przedstawiciela młodego pokolenia mieszkańców gminy Iława.

Wiersze były przeplatane muzycznymi występami Janusza Króla i Mariusza Gołębiowskiego.
Gwiazda „Stachuriady” był gdański bard Arkadiusz Szulc, który wykonał utwory Stachury i innych autorów. Wykonawca został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców Siemian i gości imprezy.

Na zakończenie „Stachuriady” odbył się  „poetycki jam session”, gdzie każdy mógł  dać  próbkę swojego  muzycznego  i poetyckiego talentu.
Imprezie towarzyszył klimatyczny, poetycki nastrój, a zgromadzona publiczność chętnie włączała się do wspólnego śpiewania z artystami.

Dyrektor GOK dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w „IV Stachuriadzie”. W organizację imprezy zaangażowani byli:
- GOK Laseczno, bibliotekarze pięciu bibliotek będących w strukturach GOK (Zosia Chomka, Agnieszka Śmigielska, Paweł Wisła, Bogusława  Siwakowska, Magdalena Żuchowska)
- nagłośnienie- Arkadiusz Osiakowski  i Jerzy Piotrowski

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Alicji Kuby za kulinarne wsparcie imprezy i Pana Huberta Nojmana za pomoc w organizacji technicznej imprezy.
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 54 z 908
 
 
Popularne
 
 
 
© 2022 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.