III Rekreacyjny rajd rowerowy Szlakiem Napoleońskim
04.06.2019.
Proszę kliknąć link, by pobrac dokument pdf:

1. Regulamin rajdu 2019

2. Formularz zgłoszenia 2019

3.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- rajd 2019

4. Zgoda rodzica lub opiekuna osoby niepelnoletniej - rajd rowerowy 2019