Spotkanie z ichtiologiem w Woli Kamieńskiej
12.04.2019.
W dniu 11 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej odbyło się spotkanie seniorów z ichtiologiem panem Damianem Semkiw pracownikiem Gospodarstwa Rybackiego w Iławie.
Gość przedstawił seniorom prezentację dotyczącą jego pracy, która dotyczyła hodowli ryb w stawach zakładu rybackiego.
Szczegółowo wyjaśnił z jakimi trudnościami wynikającymi z natury musi zmagać się w trakcie hodowli odpowiednich gatunków ryb.
Prelekcja została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie przy współpracy Sołectwo Wola Kamieńska
i odbyła się w miłej atmosferze.
Na spotkaniu obecna była pani Beata Grzechnik sołtys Woli Kamieńskiej.
Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.