Wigilia dla KGW z Gminy Iława
10.12.2018.
W dniu 09 grudnia 2018 Gminny Ośrodek Kultury nagłośnił obchody przez KGW z całej gminy wigilii.  Gości powitała radna Izabela Kurek, która pełniła funkcję gospodarza imprezy. następnie głos zabrałi: wójt Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, Prezez W-M Z KR Wiesław Domian oraz Przewodnicząca KGW Gminy Iława Bogumila Kowalska, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Po części oficjalnej mikrofon przejęła Dyrektor GOK Grażyna Piękos, która także w imieniu Pracowników GOK Laseczno przyłączyła się do życzeń przedmówców. Następnie Pani Grażyna zainicjowała wspólne śpiewanie kolęd, których teksty widoczne były na ekranie nultimedialnym. Goście otrzymali też przygotowane przez GOK śpiewniki. Zachwyt wszystkich wzbudził solowy śpiew przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, a także włodarzy gminy. Na uwagę i wielkie brawa zasłużyli też uczniowie SP Gromoty, które przygotowały jasełka.