II Stachuriada w Siemianach AD 2018
09.06.2018.
8 czerwca 2018 w Siemianach odbyło się uroczyste nadanie imienia bibliotece gminnej. Patronem tej placówki został Edward Stachura. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy-płaskorzeźby autorstwa Marka Kałuży dokonał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński w asyście bibliotekarza Zofii Chomki. Na uroczystość przybyli znamienici goście reprezentujący różne szczeble administracji samorządowej, a wśród nich: dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz, reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Starosta Powiatu Iławskiego  Marek Polański, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski i z-ca wójta gminy Iława Bogusław Wylot. Oprócz nich imprezę zaszczycili: dyrektorzy szkół, przedstawiciele sąsiednich bibliotek, sołtysi, mieszkańcy gminy Iława, oraz osoby ze świata kultury, jak pisarka i poetka Nina Drej, a także Krzysztof Kopacz pastor kościoła metodystycznego z Iławy.  

Po części oficjalnej goście imprezy zostali zaproszeni na krótka prezentację o życiu i twórczości Edwarda Stachury, którą prowadziła dyrektor GOK Grażyna Piękos przy współudziale bibliotekarza Joanny Mazurek. Uczennice z gminy Iława : Julia Śliżewska i Maja Cyganowska uraczyły publiczność pięknymi recytacjami.

Korzystając z okazji, pani Grażyna Piękos, pełniąca funkcję gospodarza imprezy wręczyła specjalne podziękowania osobom, które są związane z biblioteką poprzez wieloletnią współpracę i wspieranie jej działań.
Na "deser" goście imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek, a po tym odbył się specjalny koncert gdańskiego barda Arkadiusza Szulca, już w ramach "Stachuriady", zorganizowanej w Siemianach po raz drugi. Koncert spodobał się bardzo. Słuchacze, zachęceni przez wykonawcę włączyli się do wspólnego śpiewania. Wykazali się przy tym znajomością tekstów Stachury. Reasumując można powiedzieć, że impreza należała do bardzo udanych, co potwierdzały uśmiechy na twarzach widzów i organizatorów.