Konsultacje społeczne
28.03.2018.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie zawiadamia, że w związku z trwającymi pracaminad przygotowaniem  wniosku o dofinansowanie zadania dot. przebudowy i wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ząbrowie – filia”  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania potrzeb
i oczekiwań mieszkańców sołectwa Ząbrowo, które pozwolą w ramach projektu stworzyć nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury oraz sprawią, że powstanie lokalny ośrodek życia społecznego. Mieszkańcy sołectwa Ząbrowo mogą zgłaszać wszelkie propozycje dotyczące wykorzystania budynku na potrzeby kulturalno-społeczne oraz wszelkie uwagi dotyczące koncepcji (np.: zagospodarowanie pomieszczeń
dla różnorakich kół zainteresowań). Pomysły i propozycje mieszkańców będą cenną wskazówką do przystosowania miejsca odpowiadającego
na potrzeby lokalnej społeczności. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 marca 2018 r. i trwać będądo 16 kwietnia 2018 r.
Treść poglądowa koncepcji zagospodarowania pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Ząbrowie –filia  udostępniona będzie w okresie konsultacji poprzez wyłożenie koncepcji w Gminnym Ośrodku Kultury
w Lasecznie w godzinach jego otwarcia.
Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet.

Wypełnione ankiety proszę składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00
1)w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ząbrowie;
2)w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie;
3)drogą listowną na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Laseczno 39A, 14-202 Iława
z dopiskiem: „Konsultacje – Gminna Biblioteka Publiczna w Ząbrowie - filia”;
4)drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z oznaczeniem w temacie: „Konsultacje – Gminna Biblioteka Publiczna w Ząbrowie - filia”.


Ankieta- biblioteka Ząbrowo- kliknij by pobrać plik .pdf