Jubileusz 40-lecia GOK Laseczno
27.11.2017.
 W dniu 24 listopada 2017r Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. Instytucja powstała w roku 1977.
Na uroczystą imprezę przybyli zaproszeni goście: marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, radna sejmiku Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, z-ca wójta Bogusław Wylot, skarbnik gminy Iława Anna Styczyńska, prezes iławskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Gnaczyński, urzędnicy Urzędu Gminy Iława, radni z przewodniczącym Rady Gminy Iława Romanem Piotrkowskim, sołtysi, delegacje strażaków z gminnego OSP, przedstawiciele oświaty, stowarzyszeń, fundacji, księżą okolicznych parafii oraz mieszkańcy gminy Iława.

Dyrektor GOK Grażyna Piękos, po uroczystym powitaniu zebranych przedstawiła prezentację multimedialną, ilustrującą 40-letni dorobek Ośrodka. Wspomniała też, że najistotniejszą rolę w kulturze odgrywają ludzie, którzy tworzyli i tworzą tę instytucję. W dalszych słowach podziękowała pracownikom, sponsorom, zespołom i wszystkim podmiotom współpracującym z GO, a zwłaszcza KGW Kałduny, KGW Szymbark, KGW Gromoty, KGW Szałkowo, KGW Tynwałd za przygotowanie poczęstunku- w tym wybornych ciast..
Były życzenia, wspomnienia, kwiaty i prezenty od gości z terenu gminy Iława, jak i z powiatu iławskiego, oraz nowomiejskiego.
W części artystycznej imprezy wystąpiły zespoły działające przy GOK: "Dzieci Ziemi Iławskiej", "Gosposie" i "Grasz Band", a po nich gwiazda imprezy- warszawski zespół "Singin' Birds".
Ukoronowaniem koncertu był tort i toast, po których goście zostali zaproszenia na poczęstunek.
Organizatorzy dziękują wszystkim obecnym za przybycie, ciepłe życzenia i prezenty.