Organizatorzy
15.03.2010.

W organizację tegorocznej imprezy zaangażowani są: Wójt i Urząd Gminy w Iławie (jako włodarze tego terenu), Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (bezpośrednio odpowiedzialny za organizację, koordynator), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Siemian, Rada Sołecka Wsi Siemiany,  Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianach, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (fundator nagród).