Spotkanie edukacyjne-przemoc w rodzinie
29.11.2016.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez GOK Laseczno dotyczące ochrony dzieci przed przemocą i agresją, w tym cyberprzemocą oraz dotyczące przemocy w rodzinie.
Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Panfil – pedagog, kierownik Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, który swoim wystąpieniem zwrócił m.in. uwagę na zagrożenia związane z dostępem do internetu, z brakiem odpowiednich relacji rodzinnych. Uczestnicy zostali również poinformowani o skutkach doświadczania przemocy w rodzinie oraz o miejscach gdzie osoby doświadczające przemocy mogą szukać pomocy. Poruszono zagadnienie Niebieskiej Karty - procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i nauczyciele z terenu gminy Iława.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła frekwencja.
GOK Laseczno poprzez organizację spotkania włączył się w powiatowy program zapobiegania przestępczości pn. „Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim”.
W najbliższym czasie planujemy organizację kolejnych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.