Dożynki Gminne w Kałdunach
06.09.2016.
W niedzielę 4-go września w miejscowości Kładuny odbyły się Dożynki Gminne.W przeddzień imprezy  3-go września pracownicy GOK Laseczno, przy udziale  mieszkańców Kałdun przygotowali scenę  oraz dekorację dożynkową wokół sceny (wiejska zagroda, bocianie gniazdo, żniwiarka witająca gości).
Dożynki rozpoczęły się Mszą Św., którą koncelebrowali  ks. Kanonik Jarosław Hossa i ks. Kanonik Adam Olszewski w asyście księży z terenu gminy Iława..
Tradycyjnie, już  po Mszy Św. Starostowie tegorocznych dożynek Alicja Kozicka i Wiesław Musiał w asyście zespołu folklorystycznego „Gosposie” i dziecięcego zespołu folklorystycznego „Dzieci Ziemi Iławskiej” przekazali chleb dożynkowy  wójtowi gminy Iława Krzysztofowi Harmacińskiemu. Następnie głos zabrali wójt gminy i zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach podkreślili wagę pracy rolnika, jednocześnie składając najlepsze życzenia tej grupie zawodowej.
W dalszej części imprezy nastąpiło wręczenie odznak za „Zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego” i „Zasłużony dla rolnictwa”, oraz statuetek „Za zasługi w rozwoju rolnictwa gminnego” i „Za trud wychowania kilkorga dzieci”, które wręczyli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin i wójt Krzysztof Harmaciński.
Po ceremonii wręczenia odznaczeń nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych oraz na najładniejszą  posesję. W tym roku zwyciężył wieniec z Gałdowa, który będzie reprezentował gminę Iława na dożynkach wojewódzkich w Olsztynku.
W części artystycznej wystąpili kolejno: „Dzieci Ziemi Iławskiej”, działający przy GOK Laseczno zespół folklorystyczny, „Karkonosze” - zespół z partnerskiej gminy Mysłakowice i  „Grasz-Band”- zespół muzyczny działający przy GOK Laseczno, a kierowany przez Grażynę Piękos. Na zakończenie wystąpiła Joanna Gołombiewska z Olsztyna, która wykonała kilka coverów oraz piosenki autorskie.
Po części artystycznej przyszedł czas na zabawę taneczną, do której przygrywał zespół „Avanti”.
W czasie dożynek nie zabrakło różnorodnych stoisk: rękodzieła artystycznego, kiermaszy ciasta i wędlin, grochówki i innych smakołyków. Dzieci, młodzież i dorośli mogli wziąć udział w licznych grach i zabawach, przejażdżkach konnych i konkursach. Na uwagę zasługuje konkurs ekologiczny, który przeprowadzili pracownicy GOK Laseczno.
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie pragnie podziękować Radzie Sołeckiej Kałdun i mieszkańcom za pomoc w przygotowaniach  imprezy.
Imprezę prowadziła Grażyna Piękos.