Zakończenie zadania "Remont i modernizacja budynku GOK w Lasecznie"
20.01.2010.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

logo MKiDN

W związku z zakończonym zadaniem remontowym, prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że koszt całkowity wyniósł 365 278,56 zł, z czego dotacja Skarbu Państwa wyniosła 250 000 zł.
Wykonano prace remontowe w następujących pomieszczeniach:
- sala widowiskowa ze sceną
- zaplecze sali widowiskowej
- magazyn sprzętu nagłaśniającego
- hall i pomieszczenia WC przy sali widowiskowej
- hall i klatka schodowa w części biurowej
- świetlica, pomieszczenia biurowe, korytarz i pomieszczenia pomocnicze
- schody wejściowe wraz z utworzeniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych
- kotłownia i skład opału wraz z wymianą kotła c.o. i armatury
Ponadto dokonano :
-wymiany rur c.o.
- wymiany grzejników
- wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej
i  utworzono opaski z kostki brukowej wokół budynku.

Całość prac wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu, dodatkowo objęta nadzorem inwestorskim.
Budynek GOK zyskał nową funkcjonalność i poprawiła się estetyka wnętrz, co ilustrują fotografie poniżej.


  
hall przed salą widowiskową