Koncert Niepodległościowy i zakończenie remontu GOK
10.12.2009.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego i zmodernizowanego budynku GOK w Lasecznie miało miejsce w dniu 12 listopada br. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. z Ostródy. Remont swoim zakresem obejmował m in. modernizację sali widowiskowej, pomieszczeń biurowych, korytarzy, sanitariatów i otoczenia budynku. Projekt został sfinansowany w 75% z dotacji MKiDN( priorytet: Infrastruktura Kultury) i w 25 % ze środków własnych gminy.

  
 

 

Uroczystego otwarcia poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi dokonali: Minister Dziedzictwa Narodowego i Kultury pan Piotr Żuchowski, Wójt Gminy
Iława pan Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy pan Roman Piotrkowski oraz sołtys Laseczna pan Dariusz Szkopiński. Poświęcenia wyremontowanych wnętrz dokonał Ksiądz Proboszcz Laseczna Tomasz Mogielnicki.
W czasie uroczystości oprócz w/w osób głos zabrali: poseł na Sejm RP pan Adam Żyliński, w-ce przewodniczący Rady Powiatu pan Janusz Pszczoliński, którzy w ciepłych słowach wyrazili uznanie dla osób zaangażowanych w projekt związany z remontem.Po głównej ceremonii rozpoczęło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dot. Niepodległości Polski a następnie koncert z okazji Święta Niepodległości Polski pt. "Piękna i Niepodległa", w którym wzięli udział wykonawcy z terenu Gminy Iława, a także zaproszeni goście z Iławy i Olsztyna. Można było usłyszeć utwory muzyczne i literackie w wykonaniu zespołu " Poranek" z SG Ząbrowo, "Fantazja"oraz "Dzieci Ziemi Iławskiej" ( zespół finansowany z programu Działaj Lokalnie VI) działających przy GOK, a prowadzonych przez panią Grażynę Piękos, dyrektor GOK, zespołu z LO pod kierunkiem pana Stanisława Kożuchowskiego (w-ce dyrektora LO w Iławie), ucznia z klasy perkusji Średniej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, prowadzonej przez pana
Karola Jurczaka i innych wykonawców.
Wnętrza budynku GOK pachną świeżością i estetyką. W najbliższych planach dyrektor GOK-u są projekty na wyposażenie sali widowiskowej w profesjonalną, zmechanizowaną kurtynę i oświetlenie sceniczne, które w znacznym stopniu podniosą funkcjonalność sali, z pożytkiem dla mieszkańców Gminy, których serdecznie zapraszamy na imprezy organizowane przez GOK Laseczno.