Audiobook - rozstrzygnięcie konkursu
27.05.2009.
"Książka zaczarowana  Twoim głosem"
                                                                                  
Audiobook
Audiobook
 
 
            
       Znamy już laureatów konkursu pt. "Książka zaczarowana twoim głosem" zorganizowanego przez Bibliotekarzy  z GOK w Lasecznie z okazji Światowego Dnia Książki.                  
 Komisja w składzie : Małgorzata Rzepka, Danuta Szulc, Wojciech Zieliński, Agnieszka Oleksiak po przesłuchaniu wszystkich nadesłanych prac zdecydowała się wyróżnić nagrania następujących osób:
w kategorii I dzieci w wieku 8-11
I miejsce Wanesa Bojar SSP Gromoty
II miejsce Oliwia Łukomska i Sylwia Taranowska SSP Laseczno (praca zbiorowa)
III miejsce Izabela Kaszlewicz SSP Rudzienice
Wyróżnienia:
 Magdalena Kuczuk, Jakub Bądkowski, Marcin Bądkowski.
w kategorii II młodzież w wieku 12-15
I miejsce Kamila Olejnik, Monika Taranowska, Michał Papierkiewicz SG Ząbrowo (praca zbiorowa)
II miejsce Przemysław Szwaracki SSP Gromoty
III miejsce Adam Ciarkowski SG Ząbrowo
Wyróżnienie:
Karolina Maciejewska, Ewa Plec, Bogumiła Szot
w kategorii dorośli
I miejsce Henryk Plis
 
O uroczystym wręczeniu nagród  organizator konkursu poinformuje wyróżnione osoby telefonicznie.    Zwycięzcom gratulujemy!