Wiosna w sercu i przyrodzie
29.04.2009.
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie, organizuje konkurs plastyczny pt:
"Wiosna w sercu i przyrodzie"
 
Wiosna
Wiosna
Wiosna w przyrodzie
 
 
 

W konkursie mog± uczestniczyć wszyscy uczniowie ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Iława.

Cele Konkursu:

1) Uwrażliwianie młodego człowieka na piękno ojczystej przyrody i  upowszechnianie twórczego działania artystycznego, za pomoc± wykorzystania różnych technik plastycznych
2) Idea niesienia pomocy ludziom dotkniętym chorob±
3) Aukcja prac konkursowych, z której dochód przeznaczony będzie na leczenie dziecka z chorob± nowotworow±    

Przyroda
Przyroda
Przyroda

Prace mog± być wykonane dowoln± technik± w formacie A3 lub A4.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: Gminny O¶rodek Kultury, Laseczno 39A,
14-202 Iława.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Piękos i Jacek Włodarski (od 15.00 do 19.00) Tel. + 48 (0- 89) 648 44 23
 Prace laureatów wezm± udział w aukcji, która odbędzie się 15 maja 2009r.  na sali w Wikielcu,  podczas koncertu charytatywnego: „Wiosna dla Michała”. Koncert rozpoczyna się o godzinie 17.00