Gosposie
09.04.2009.

Folklorystyczny zespół ″Gosposie″ działa już 30 lat.  W tym roku obchodzi swój okrągły Jubileusz podczas Festiwalu Folklorystycznego "Spotkania z Folklorem" w Szałkowie (27.lipca). W skład zespołu wchodzi 11 śpiewających pań i 5-cio osobowa kapela męska. Zespół śpiewa przede wszystkim utwory ludowe warmińsko-mazurskie.

 

  

″Gosposie″ reprezentowały czterokrotnie nasze województwo na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Dwukrotnie brały udział w nagraniach TVP: ″Mapa Folkloru Polskiego″ i ″Nasz człowiek na urzędzie″. Wiele razy brały udział w różnych przeglądach o konkursach:

 • w Pagegiai na Litwie;
  w Elblągu (Festiwal Międzynarodowy - Im.);
  w Jezioranach (Woj. Przegląd Zespołów Śpiewaczych) w Dusznikach Wlkp.;
  w Gorczenicy;
  w Ornecie;
  w Golubiu - Dobrzyniu;
  w Grunwaldzie
  w Stawigudzie
  w Olsztynku

 • W dniu 24 października 2009 r. , w pięknie udekorowanej sali wiejskiej w Rudzienicach miał miejsce niezwykły jubileusz: XXV-lecie działalności artystycznej zespołu folklorystycznego „Gosposie”. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie.
  Jego kierownikiem artystycznym jest Stefan Gurzyński, także wokalista i instrumentalista „Gospoś”.
  Na uroczystości, wśród zaproszonych gości pojawili się włodarze Gminy Iława: Wójt Krzysztof Harmaciński,
  Sekretarz Gminy Bogusław Wylot i Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski z małżonkami.
  Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele powiatu, których reprezentowała Sekretarz Powiatu Anna Rabczyńska oraz miasta Iławy reprezentowanego przez dyrektora ICK Tomasza Woźniaka.

  Imprezę uświetnił również w-ce minister kultury, sekretarz stanu Piotr Żuchowski z małżonką. „Gosposie” powitały też
  z dużym zadowoleniem zaproszonych byłych członków zespołu.


  Uroczystość zainaugurował Wójt Gminy Iława, który w pięknym przemówieniu przypomniał zasługi Jubilata i wręczył zespołowi akordeon ufundowany przez Gminę oraz drobne upominki. Następnie głos zabrał minister kultury, który odznaczył zespół jako całość, oraz kilkoro członków zespołu odznaką  „Zasłużony dla kultury polskiej”. Zespół otrzymał też z MKiDN gratyfikację finansową.

 •  
 • Image
  Image