Warsztaty muzyczno - plastyczne
03.04.2009.
Plastyka i Muzyka wzajemne inspiracje...
 
W dniach od 19 do 20.11.2009 odbyły się warsztaty muzyczno - plastyczne " Plastyka i Muzyka wzajemne inspiracje Laseczno 2008".
 W warsztatach wzięło udział 120 dzieci, które przy dĽwiękach przepięknej, ilustracyjnej muzyce Antonio Vivaldiego tworzyły prace do najsłynniejszych kompozycji muzyka: "Cztery Pory Roku". Pierwszego dnia dzieci tworzyły prace plastyczne, natomiast drugi dzień przebiegał w atmosferze Festiwalu Piosenki Jesiennej. Dzieci i młodzież z terenu powiatu iławskiego, malborskiego i nowomiejskiego prezentowały utwory o tematyce przyrodniczej i jesiennej. Na scenie zobaczyli¶my m.in. grupę "Igraszka z Franciszkowa oraz grupę "Poranek" z Z±browa. Była też nagroda specjalna Dyrektora Gok w Lasecznie, któr± otrzymała Alicja Dubień z Domu Kultury ze Starego Dzierzgonia. Grand Prix festiwalu otrzymała Kornelia Kłodnicka z Franciszkowa.