Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 
 
 
 
 
 
Nowości
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Kalendarz imprez
Projekty zrealizowane ze środków UE
Projekt: Moje Korzenie
Nad Jeziorakiem Festiwal
Zespoły
Pracownicy GOK
GOK na Facebooku
Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie i jej filie
Baza PRK
Statut GOK
Kontakt do nas
Wieści RSS - bądź dobrze poinformowany
Wydarzenia w GOK
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 965
Linki: 2
gości: 6200200
Strona główna
Advertisement

Mikołajki w GOK Laseczno
06.12.2017.
Tradycyjnie, 6 grudnia /br./ Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie zorganizował zabawę mikołajkową w sali widowiskowej Ośrodka. Na zaproszenie odpowiedziała Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie.
Do pięknie udekorowanej sali z choinką przybyły przedszkolaki i pani dyrektor Danuta Gubała wraz z nauczycielami.
Instruktorzy GOK zadbali o wspaniałe konkursy i zabawę taneczną w trakcie których dzieci dostawały cukierki ufundowane przez panią Jolantę Bądkowską Mikołaj wręczył dzieciom słodkie upominki przygotowane przez SSP Laseczno. Maluchy w podziękowaniu, pod kierunkiem Zofii Asztemborskiej zaśpiewały Mikołajowi i instruktorom świąteczną piosenkę, zaś na koniec pozowały do wspólnej fotografii.
Czytaj całość…
 
Koncert charytatywny dla Kurki Wodnej w Siemianach
02.12.2017.
W dniu 02 grudnia 2017 r., w sali widowiskowej GOK Laseczno odbył się koncert charytatywny, z którego dobrowolne wpłaty zostały przekazane właścicielom „Kurki wodnej” w Siemianach, w której niedawno wybuchł pożar. Wskutek tego nieszczęśliwego zdarzenia spłonęła część dachu i część mieszkalna budynku.
Właściciele „Kurki wodnej”, państwo Nina i Krzysztof Drej od lat są związani z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie. Wspomagali naszą instytucję podczas festiwalu „Nad Jeziorakiem”, imprez bibliotecznych( np. „Stachuriada”) oraz innych, organizowanych przez nasz Ośrodek.
Pani Nina, pisarka i poetka wielokrotnie, nieodpłatnie prowadziła swoje spotkania autorskie, wspierała pracę bibliotekarzy przy aktywizacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych w Siemianach, Rudzienicach, Ząbrowie i Lasecznie, za co była wielokrotnie nagradzana podczas Gminnej Gali Sportu i Kultury w Lasecznie i Wikielcu.
W tej trudniej chwili postanowiliśmy zorganizować koncert, podczas którego wystąpiły zespoły: Grasz Band, CI-HO z Biskupca i Hymen z Iławy. Koncert prowadziła dyrektor GOK Grażyna Piękos.
W imieniu naszej instytucji oraz Państwa Drej, dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, a pani Annie Ćwiklik za przepyszne ciasta, które upiekła dla zespołów, publiczności i gospodarzy.
Czytaj całość…
 
Jubileusz 40-lecia GOK Laseczno
27.11.2017.
W dniu 24 listopada 2017r Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. Instytucja powstała w roku 1977.
Na uroczystą imprezę przybyli zaproszeni goście: marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, radna sejmiku Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, z-ca wójta Bogusław Wylot, skarbnik gminy Iława Anna Styczyńska, prezes iławskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Gnaczyński, urzędnicy Urzędu Gminy Iława, radni z przewodniczącym Rady Gminy Iława Romanem Piotrkowskim, sołtysi, delegacje strażaków z gminnego OSP, przedstawiciele oświaty, stowarzyszeń, fundacji, księżą okolicznych parafii oraz mieszkańcy gminy Iława.

Dyrektor GOK Grażyna Piękos, po uroczystym powitaniu zebranych przedstawiła prezentację multimedialną, ilustrującą 40-letni dorobek Ośrodka. Wspomniała też, że najistotniejszą rolę w kulturze odgrywają ludzie, którzy tworzyli i tworzą tę instytucję. W dalszych słowach podziękowała pracownikom, sponsorom, zespołom i wszystkim podmiotom współpracującym z GO, a zwłaszcza KGW Kałduny, KGW Szymbark, KGW Gromoty, KGW Szałkowo, KGW Tynwałd za przygotowanie poczęstunku- w tym wybornych ciast..
Były życzenia, wspomnienia, kwiaty i prezenty od gości z terenu gminy Iława, jak i z powiatu iławskiego, oraz nowomiejskiego.
W części artystycznej imprezy wystąpiły zespoły działające przy GOK: "Dzieci Ziemi Iławskiej", "Gosposie" i "Grasz Band", a po nich gwiazda imprezy- warszawski zespół "Singin' Birds".
Ukoronowaniem koncertu był tort i toast, po których goście zostali zaproszenia na poczęstunek.
Organizatorzy dziękują wszystkim obecnym za przybycie, ciepłe życzenia i prezenty.
Czytaj całość…
 
Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej 2017
13.11.2017.
W dniach 09-10 listopada br. w GOK w Lasecznie odbył się VI Rejonowy Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej pn „Najpiękniejsze słowo Ojczyzna”, skierowany do dzieci, młodzieży i  osób dorosłych. Na festiwal przybyli przedstawiciele władz lokalnych;  Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński , Z-ca Wójta Gminy Iława Bogusław Wylot, kierownik placówki wsparcia dziennego Gminy Iława Kamila Gurowska  , kierownik GOPS Ewelina Tucholska , z-ca kierownika GOPS Agnieszka Murawska ,pracownik do spraw promocji i rozwoju lokalnego Robert Jankowski.  Pomysłodawcą imprezy jest Grażyna Piękos - dyrektor GOK w Lasecznie, patronem honorowym Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński. Tematyka imprezy  ściśle wiąże się z obchodami  Święta Niepodległości Polski  i  kreuje postawy patriotyczne dzieci, młodzieży i dorosłych . Pierwszego dnia Festiwalu uczestników jak i gości przywitali  Dyrektor GOK Grażyna Piękos  wraz z  z-ca Wójta Gminy Iława Bogusławem Wylotem  po którym wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Polski . W Drugim dniu festiwalu wszystkich uczestników powitał  Wójt Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.  W festiwalu wzięli udział uczniowie i opiekunowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich z różnych miejscowości z terenu gminy i miasta Iława, powiatu iławskiego i nowomiejskiego (Ząbrowo, Rudzienice, Gałdowo, Franciszkowo, Ławice, Laseczno, Gromoty, Iława,  Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik). Ze względu na dużą ilość uczestników (co bardzo cieszy organizatora) festiwal  przyjął formułę dwudniową. Każdego dnia festiwalu organizatorzy zadbali o  poczęstunek wraz z ciepłymi napojami .Tegoroczne prezentacje zawierały utwory o tematyce patriotycznej piosenki popularne i własne kompozycje. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury w składzie:
Oktawia Laskowska
Grażyna Piękos
Mariusz Gołębiowski
(pierwszy dzień festiwalu)
Stanisław Kowalkowski (drugi dzień festiwalu)
jednogłośnie zwróciło uwagę na  wysoki i wyrównany poziom artystycznych wykonań , co znacznie utrudniło wybór laureatów.
Jury po burzliwych obradach przyznało  nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Lista laureatów VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Polskiej
 
I.                   Szkoła podstawowa klasy I-III:
1.    Amelia Białkowska Szkoła podstawowa Rudzienice
2.    Marysia Gruźlewska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
3.    Nina Kowalczyk Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie

Wyróżnienia:
1.    Zespół „Archimini” Szkoła podstawowa Rudzienice
2.    Zespół „Biedroneczki” Szkoła podstawowa Franciszkowo
3.    Martyna Jamroży Miejskie Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
4.    Antoni Fijałkowski Szkoła  podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim
 
II.                Szkoła podstawowa klasy IV-VII:
1.    Wiktoria Ankowska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
2.    Paulina Jamroży Miejskie Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
3.    Chór SSP Gromoty Szkoła Podstawowa w Gromotach
Wyróżnienia:
1.    Monika Krajewska MOK w Lubawie
2.    Agata Pińska Szkoła Podstawowa w Gromotach
3.    Zespół „Biedronki” Szkoła Podstawowa z Franciszkowa
4.    Anna Szauer
 
III.             Gimnazjum:
1.    Zespół „Poranek” Gimnazjum w Ząbrowie
2.    Zuzanna Nowińska Gminne Centrum Kultury w Kurzetniku
3.    Adrianna Ługiewicz Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
 
IV.             Szkoły średnie
1.    Zespół „Canticorum”
      2. Wiktoria Taranowska Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
      3. Adrian Olejnik Studio wokalne „Dreams” Nowe Miasto Lubawskie
Wyróżnienia:
1.    Kinga Maćkowiak Zespół Szkół w Lubawie
2.    Paulina Krystochowicz Zespół Szkół w Lubawie
 


Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom a laureaci i osoby wyróżnione otrzymały nagrody. Dyrektor GOK wraz z pracownikami dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu za wspólne uczczenie Święta Niepodległości Polski.
Czytaj całość…
 
Podpisywanie umów w GOK Laseczno
13.11.2017.
W dniu 13 listopada br, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez pana marszałka Gustawa Marka Brzezina, a podmiotom którym przyznano pomoc w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacj w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020. Dyrektor naszego Ośrodka, pani Grażyna Piękos podpisała umowę na operację pt. "Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie". GOK Laseczno pozyskał kwotę 104. 037 zł. Imprezie towarzyszyły występy naszych zespołów: "Gospoś", "Dzieci Ziemi Iławskiej" i "Grasz-Bandu". W repertuarze znalazły się pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym, które wykonywane były także podczas sobotniego (11 listopada) koncertu z okazji Święta Niepodleglości Polski.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na wspanialy pocżestunek, który przygotowały panie z: KGW Nowa Wieś, KGW Tynwałd, KGW Gulb i KGW Radomek. Za smaczne potrawy i ciasta serdecznie dziękujemy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Laseczno i okolic współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 96 z 661
 
 
Popularne
 
 
 
© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.